Programy wsparcia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej obejmują kilka kluczowych inicjatyw. Pierwszą z nich są staże, zapewniające możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego. Uczestnikom projektu „”Aktywizacja osób bezrobotnych”” przysługuje wsparcie finansowe na realizację staży, z ciągłym naborem do momentu wyczerpania limitu miejsc dla 47 osób.

Kolejną formą wsparcia są bony stażowe, finansowane z Funduszu Pracy, dostępne także na zasadzie ciągłego naboru do wyczerpania środków. Dodatkowo, program przewiduje dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej dla 48 osób, z cyklicznie organizowanymi spotkaniami informacyjnymi w Dąbrowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Spotkania te służą omówieniu zasad ubiegania się o dofinansowanie, z pierwszym spotkaniem zaplanowanym na 15 stycznia 2024 roku.

W ramach wsparcia przedsiębiorczości przewidziane są również trzy nabory wniosków na dofinansowanie, z pierwszym ogłoszeniem informacji o naborze w lutym 2024 roku i kolejnymi spotkaniami i czatami informacyjnymi. Oferta obejmuje także bon na zasiedlenie i bon zatrudnieniowy, finansowane z Funduszu Pracy, dostępne do momentu wyczerpania limitu środków.

Dodatkowo, dla pracodawców i osób bezrobotnych dostępne są środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, zatrudnienie subsydiowane, w tym prace interwencyjne, oraz szkolenia i bony szkoleniowe. Nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) planowany jest na luty 2024 roku, z możliwością powtarzania naborów w przypadku dostępności środków.

Programy te są szansą na aktywizację zawodową dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej, oferując im wsparcie finansowe i możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Źródło: https://dabrowagornicza.praca.gov.pl/

Archiwum: luty 2024