Wprowadzane są nowe regulacje dotyczące monitorowania transportu określonych rodzajów odpadów. Rozszerzenie listy produktów objętych systemem SENT dotyczy teraz także farb, lakierów, rozpuszczalników i klejów. Zmiany te stanowią odpowiedź na potrzebę większej kontroli nad przemieszczaniem materiałów mogących stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia publicznego.

Od teraz, każda firma zajmująca się przewozem wymienionych odpadów musi dokonać zgłoszenia w systemie SENT. Wymaga to zaawansowanej rejestracji na Platformie PUESC. Te regulacje są częścią szerszego systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa i przejrzystości w branży transportowej.

Do monitorowania przez system SENT zostaje dodanych 11 rodzajów odpadów. Są one szczegółowo opisane w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu, włączając w to odpady farb, lakierów oraz różnego rodzaju szlamy i zawiesiny zawierające substancje niebezpieczne. Kluczowe dla systemu jest, że przewóz tych towarów wymaga zgłoszenia, gdy masa brutto przesyłki wynosi 1000 kg lub więcej, lub gdy jej objętość przekracza 1000 litrów.

Pozostają bez zmian dotychczasowe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące innych rodzajów odpadów, które nadal podlegają obowiązkowi zgłaszania do rejestru SENT. To zgodność z przepisami Unii Europejskiej w zakresie przemieszczania odpadów, zapewniająca współpracę i komunikację między krajami członkowskimi w tej ważnej dziedzinie.

Rozporządzenia te są częścią szerszego zestawu przepisów prawnych, które mają na celu regulację i nadzorowanie przewozu towarów na drogach i kolei. Te kroki są podejmowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności w branży transportowej, a także ochrony środowiska przed potencjalnie szkodliwymi substancjami.

Źródło: https://www.slaskie.kas.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024