Pracownicy Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego (PŚUS) w Sosnowcu podjęli szczegółowe działania kontrolne wobec podatników z branż transportowej, produkcyjnej i budowlanej. Głównym celem kontroli były wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Przegląd dotyczył 35 podmiotów, które choć deklarowały znaczny obrót w deklaracjach VAT-7, nie wykazywały stosownych wpłat na bieżące zaliczki CIT.

Po przeprowadzeniu tych działań, firmy dokonały rewizji swoich dokumentów księgowych w zakresie obowiązkowych zaliczek na CIT. Efektem tych działań było uregulowanie zaległości przez 14 przedsiębiorstw na łączną kwotę blisko 4 milionów złotych. Rekordowa wpłata, prawie 2 miliony złotych, pochodziła od firmy transportowej z Katowic.

Śląska KAS przypomina przedsiębiorcom o obowiązujących terminach i zasadach płatności CIT. Podatnicy powinni rozliczyć się i wpłacić podatek do końca trzeciego miesiąca następnego roku po roku podatkowym. Jeśli rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, termin to 31 marca. W trakcie roku podatkowego zaliczki na CIT należy wpłacać do 20. dnia każdego miesiąca, a dla korzystających z zaliczek kwartalnych – do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Źródło: https://www.slaskie.kas.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024