Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiła szereg internetowych spotkań edukacyjnych pod nazwą „”Środy z KSeF””. Celem tych spotkań, odbywających się w każdą środę od listopada do grudnia, jest zapoznanie mikroprzedsiębiorców z podstawami Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). To inicjatywa mająca na celu wdrożenie przedsiębiorców w pierwszą fazę systemu.

Od początku 2022 roku, przedsiębiorcy mają możliwość dobrowolnego korzystania z systemu KSeF, aby stopniowo adaptować się do nowych przepisów. Jednakże, z dniem 1 lipca 2024 roku, dla wszystkich czynnych podatników VAT, wydawanie e-faktur w ramach KSeF stanie się obowiązkowe. Tego dnia faktury ustrukturyzowane staną się głównym sposobem dokumentowania transakcji biznesowych. Dla firm mniejszych i średnich, niepłacących VAT, obowiązek ten wejdzie w życie z początkiem 2025 roku.

Zaproszenie na spotkania kierowane jest do mikroprzedsiębiorców oraz ich przedstawicieli. Każde z webinarów to okazja do zdobycia wiedzy na temat m.in. nowych regulacji fakturowania w Polsce, procesu uwierzytelniania w KSeF, nadawania uprawnień, a także różnic pomiędzy fakturą elektroniczną a e-Fakturą. Ponadto uczestnicy dowiedzą się o sposobach wystawiania oraz odbierania faktur w systemie oraz o bezpłatnych narzędziach, które KSeF oferuje.

Zachęcamy do wzięcia udziału w nadchodzącym, ostatnim w tym roku spotkaniu, które odbędzie się 13 grudnia o godzinie 9:00. Dołączenie do webinaru jest proste – wystarczy kliknąć odpowiedni link. Dodatkowe informacje na temat KSeF można znaleźć na stronie internetowej podatki.gov.pl/ksef.

Źródło: https://www.slaskie.kas.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024